Manifest de la Coordinadora Laboral de Centres Sanitaris de Catalunya

EN DEFENSA DEL DRETS D’USUARIS I TREBALLADORS  DE LA SANITAT CATALANA    

Manifest de la Coordinadora Laboral de Centres Sanitaris de Catalunya    

En nom d’una crisi que no és més que una estafa, el Govern de la Generalitat de Catalunya  està desmontant el que, encara que deficient, es coneixia com a estat de benestar, afectant els  drets bàsics de la major part de la població: serveis socials, educació, sanitat, dret a l’habitatge,  dret al treball digne….

En el sector sanitari, les retallades posen en perill la continuïtat d’una assistència sanitària  pública considerada com a molt eficient, fins ara, per la població del país malgrat la manca de  transparència del seu finançament i de l’entrellat de fundacions i empresas amb ànim de lucre  que la sostenen.

Des de la Coordinadora laboral de centres sanitaris de Catalunya fem una crida a  treballadors i treballadores, usuaris i usuàries per defensar una sanitat pública, gratuïta en el  moment de la seva prestació, universal i de qualitat. I és per això que:

  • Exigim al govern que prioritzi amb urgència el finançament de la salut per aturar el  deteriorament de l’assistència sanitària pública que estem patint.
  • Exigim als gestors i als polítics responsabilitat i compromís envers la ciutadania. Abans de retallar pressupostos i prestacions des dels òrgans públics, s’han de depurar  responsabilitats pels casos de corrupció i també per la mala gestió, eliminar bosses  d’ineficàcia i aprimar el nombre d’alts càrrecs i els seus salaris. Cal que es donin a  conèixer guanys i incentius, pactes i compromisos, encàrrecs i estudis a empreses  alienes, així com les indemnitzacions que reben responsables i gestors quan cessen.
  • Exigim que es facin públics tots els comptes d’explotació i els balanços comptables dels centres que ofereixen assistència sanitària, públics o concertats, i que es puguin  contrastar amb el registre de la seva activitat.
  • Demanem als interlocutors socials que no signin cap retallada que lesioni la qualitat del servei públic i els drets dels treballadors que representen. Defensem el manteniment  dels recursos humans i materials, els drets sociolaborals del personal i les ratios  assistencials i ens oposem als tancaments de llits i de quiròfans i a la retallada d’activitat  de serveis i centres d’assistència, que allarguen les llistes d’espera i deixen l’atenció  d’una part de la població en precari.
  • Estem en contra dels repagaments instaurats pels governs espanyol i català. Argumentar que així es disminuirà la despesa farmacèutica és fal·laç; el que cal per  disminuir-la és racionalitzar l’ús dels medicaments, extendre l’ús de genèrics i de dosis  ajustades al tractament prescrit i evitar-ne el consum excessiu que sols afavoreix els  interessos de les multinacionals. Igualment abominem del retall de la cobertura que  considerem indigne i insolidari.

Entenem que la intenció de les retallades en l’assistència sanitària pública va íntimament lligada  al propòsit  privatitzador d’unes poques persones vinculades, en alguns casos, a l’actual Govern  de la Generalitat i amb forts interessos per mercantilitzar, en profit propi, la sanitat i els serveis  públics. Considerem que aquest propòsit contribuirà, si no s’atura, a encarir i empitjorar la  qualitat de la sanitat pública i és per això que creiem urgent invertir la tendència.

És el nostre propòsit iniciar accions conjuntes en oposició a les retallades i convidar al conjunt  de treballadors i treballadores del sector sanitari i a la població de Catalunya a participar, amb nosaltres, en la defensa del dret a una sanitat pública, de qualitat, gratuïta i per a tothom.

La sanitat no està en venda, es defensa! 

4 thoughts on “Manifest de la Coordinadora Laboral de Centres Sanitaris de Catalunya

  1. Pingback: Assemblea al vestíbul del Clínic, avui 7 de febrer a les 19hrs. | L'HOSPITAL CLÍNIC EN LLUITA

  2. Pingback: Aquest cap de setmana, crida a la mobilització: dissabte pel dret a l’habitatge, diumenge concentració per la sanitat pública a Pl. Catalunya | Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample

  3. Pingback: Article: El hospital de Sant Pau, ejemplo de lucha contra los recortes en sanidad | SANT PAU EN LLUITA !

  4. Pingback: El dia 23F: les lluites al carrer! « 23F: LES LLUITES AL CARRER!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s